LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 2 §14a ods.2 písm. g)
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame doplniť odkaz na poznámku pod čiarou a doplniť príslušné osobitné predpisy.