LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi uviesť  do Doložky vybraných vplyvov, časť „10. Poznámky“, že súčasťou vyhlášky sú nové prílohy, a to č. 29 – Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra; a č. 30 – Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra.