LP/2016/734 Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 25615/2016-1000-41766
Podnet: § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/734
Dátum začiatku MPK: 14.07.2016
Dátum konca MPK: 03.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 14.07.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)