LP/2016/733 Zákon z ... 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017 a Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
z ... 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017 a Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Príloha k zákonu č. /2016 Z. z.