LP/2016/712 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 28124-4/2016-BA
Podnet: na základe § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Zodpovedný predkladateľ: Muňko, Dušan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/712
Dátum začiatku MPK: 07.07.2016
Dátum konca MPK: 20.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 26.07.2016
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)