LP/2016/710 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 440/2016-100
Podnet: § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/710
Dátum začiatku MPK: 08.07.2016
Dátum konca MPK: 21.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 21.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 01.08.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.08.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)