LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: uzneseniu vlády SR
Dátum vytvorenia: 15.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bloku „Vykonajú:“ nie sú uvedené žiadne zodpovedné osoby, pre ktoré vyplývajú úlohy z uznesenia vlády. Vzhľadom na uvedené, odporúčam blok „Vykonajú:“ vypustiť z návrhu uznesenia vlády.