LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 15.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upraviť predkladateľa uznesenia vlády SR č. 517 zo dňa 16. septembra 2015 z: „minister životného prostredia“ na: „vedúci Úradu vlády SR“.