LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky
Dátum vytvorenia: 07.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Slovo „Návrh“ odporúčame nahradiť slovom „návrh“. Táto pripomienka platí aj pre komuniké.
Odôvodnenie: Gramatická pripomienka.