LP/2016/698 Návrh na zrušenie úlohy B.13 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 zo 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: obalu
Dátum vytvorenia: 07.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V názve materiálu odporúčame slovo „Návrhu“ nahradiť slovom „návrhu“. Táto pripomienka platí pre všetky časti materiálu. 
Odôvodnenie: Gramatická pripomienka.