LP/2016/697 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh, na uzavretie Dohody o úverovom mechanizme medzi Slovenskou republikou a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií – Dohoda o úverovom mechanizme pre potreby riešenia krízových situácií finančných inštitúcií
Návrh na uzavretie Dohody o úverovom mechanizme medzi Slovenskou republikou a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií – Dohoda o úverovom mechanizme pre potreby riešenia krízových situácií finančných inštitúcií
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/014200/2016-635
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/697
Dátum začiatku MPK: 04.07.2016
Dátum konca MPK: 25.07.2016
Novelizované predpisy: 7/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

371/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

233/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

118/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.07.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)