LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 166
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
- Ods. 1: Umožniť oddlženie za rovnakých podmienok  podnikateľov je podľa mňa zásadne nevhodné, pretože prakticky znemožní malým podnikateľom – fyzickým osobám – financovať sa dlhovo. Zároveň zásadne poškodí ich veriteľov, navyše pravdepodobne v rozpore s ústavnou ochranou vlastníckeho práva.
- Ods. 2: Formulácia vlastne hovorí, že dlžník sa môže oddlžiť dva krát a potom až za desať rokov po druhom oddlžení.
- Ods. 3: Podmienka vedenia exekúcie fakticky znamená, že zvýhodňujeme dlžníka, ktorý svoje problémy nerieši a nechá ich dôjsť až do štádia exekúcie. Tým sa všetkým poctivým (dokonca aj podnikateľom) znemožňuje riešiť svoju finančnú situáciu formálnym procesom včas.