LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §11 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V  návrhu zákona všeobecne absentujú lehoty, v akých môže registrujúci orgán vykonať oprávnenie, ktoré mu zákon dáva. V tomto smere je v ustanovení potrebné určiť, v akej dobe od zápisu, resp. zmeny, môže registrujúci orgán žiadať doloženie dokumentov a dokladov.  Navrhujeme, aby sa lehota v tomto prípade stanovila na jeden rok, okrem prípadu, ak je zmluva [§ 2 ods. 1 písm. f]  uzatvorená na dobu dlhšiu.