LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §10 ods. 7
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme pozmeniť prvú vetu ustanovenia nasledovne: „Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe.“