LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 9 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme predĺženie lehoty z 30 dní na 90 dní. 

Odôvodnenie: 

Odporúčame lehotu predĺžiť, keďže zahŕňa v sebe povinnosť nájsť novú oprávnenú osobu a vykonať nové „overenie“ identifikácie konečného užívateľa výhod.