LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 10 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby verifikačné dokumenty v zmysle § 10 ods. 4  neboli verejne prístupné. Zo znenia návrhu zákona nie je zrejmé, čo sa mieni pojmom „overovanie“. V tomto smere je požiadavka, aby oprávnená osoba „odôvodnila“ informácie a postup, ako identifikovala konečného užívateľa a overila nad rámec účelu zákona a z hľadiska činnosti advokáta aj nejasne definovaná. Poukazujeme na Advokátsky poriadok § 5 ods. 3, podľa ktorého advokát nie je oprávnený bez súhlasu klienta overovať pravdivosť alebo úplnosť skutkových informácií poskytnutých klientom.