LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 12 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť  ustanovenie § 12 ods. 4.

Odôvodnenie: 

Navrhujeme vypustiť ustanovenie o ručení oprávnenej osoby za pokutu; tým nie je dotknutý nárok partnera verejného sektora na náhradu škody voči oprávnenej osobe, ak mu bude pokuta uložená a on ju zaplatí v dôsledku porušenia povinnosti oprávnenej osoby voči partnerovi verejného sektora podľa tohto zákona. Porušením povinnosti oprávnená osoba takisto podlieha disciplinárnemu konaniu.