LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 10 ods. 7
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 10 ods. 7 zákona navrhujeme za slová „do 15 dní“ vložiť slová „odkedy sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora“.

Odôvodnenie: 

V ustanovení chýba časový moment, od ktorého sa počíta lehota pre konečného užívateľa výhod oznámiť partnerovi verejného sektora, že je jeho konečným užívateľom výhod.