LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 9 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V ustanovení § 9 ods. 1 zákona navrhujeme nahradiť slovné spojenie „do 30 dní“ slovným spojením „do 15 dní“.

Odôvodnenie: 

Lehotu na oznámenie zmien údajov zapísaných v registri registrujúcemu orgánu považujeme za neprimerane dlhú.