LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 5 ods. 5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme slová “skutočnému stavu” nahradiť slovami “stavu, ktorý pri vynaložení odbornej starostlivosti a na základe dostupných informácií oprávnená osoba považuje za zistený skutočný stav”.

Odôvodnenie:

Keďže okrem verejne dostupných zdrojov bude riadne splnenie povinnosti zistenia skutočného stavu v zásadnej miere spočívať na informáciách od partnera verejného sektora, navrhujeme v predmetnom ustanovení explicitne vyjadriť skutočnosť, že oprávnená osoba nezodpovedá za objektívne správne zistenie skutočného stavu, ale za také zistenie, ktoré je limitované práve vynaložením odbornej starostlivosti a dostupnosťou informácií.