LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §5 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť slovo „výlučne“ a doplniť možnosť podania inak ako elektronicky. 

Odôvodnenie: 
Návrh na zápis a aj komunikácia s registrom by nemala byť vedená výlučne elektronickými prostriedkami. Nie všetky oprávnené osoby sú povinné mať zriadenú elektronickú schránku, napr. advokát vykonávajúci advokáciu samostatne ako fyzická osoba. Ustanovenie tak vylučuje mnohé oprávnené osoby, ktoré by mali záujem konať vo veciach zákona o registri PVS; zákon je potrebné doplniť aj o možnosť konať inak ako elektronicky.