LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §5 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť druhú vetu nasledovne: „Návrh musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby alebo partnera verejného sektora, inak sa naň neprihliada. 

Odôvodnenie: 
Nepovažujeme za nevyhnutné, aby návrh do registra podávala výlučne oprávnená osoba.  Oprávnením podávať návrh do registra by mal disponovať aj partner verejného sektora.