LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §2 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zmeniť výšku limitu finančných prostriedkov nasledovne: „Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. c) prvý a štvrtý bod nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 250 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 500 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.“