LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Pripomienka k: Čl. I § 10 ods. 2 písm. c), d) a e) (zásadná pripomienka)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme z ustanovenia vypustiť písmená c), d) a e).

Odôvodnenie:
Vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou bude komerčného charakteru. Máme za to, že plnenie povinností oprávnenej osoby ustanovených v § 10 ods. 2 písm. c), d) a e) bude neprimerane zvyšovať náklady partnerov verejného sektora na služby poskytované týmito oprávnenými osobami, pričom účel predmetnej právnej úpravy je možné dosiahnuť na základe plnenia povinností vyplývajúcich z § 9 ods. 1 a 2.