LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V záujme zníženia byrokracie a nákladov pre partnerov verejného sektora navrhujeme zaviesť možnosť, aby pri partneroch verejného sektora, ktorými by boli (i) fyzická osoba, a (ii) spoločnosť s ručením obmedzeným, kde je jediným spoločníkom fyzická osoba, mohol byť oprávnenou osobou samotný štatutárny orgán, t. j. samotná fyzická osoba alebo konateľ. 

Odôvodnenie: Pri týchto subjektoch je pomerne vysoká šanca, že uvedenie nepravdivých údajov bude veľmi rýchlo odhalené aj bez nutnosti zastúpenia advokátom, bankou, pobočkou zahraničnej banky, audítorom alebo daňovým poradcom.