LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame podrobnejšie upraviť proces overovania identifikácie konečného užívateľa výhod zapísaného v registri na základe kvalifikovaného podnetu – z ktorého by bolo zrejmé, kto ho podáva, ktorého partnera verejného sektora sa týka, a čo sa namieta. Konanie o podnetoch by zároveň malo byť postavené na princípe náhodného prideľovania, aby sa zabezpečila potrebná nestrannosť a nezávislosť. Podľa súčasného návrhu bude za súd v takýchto prípadoch konať predseda súdu.

Odôvodnenie: Keďže sa predpokladá, že registrujúcemu orgánu budú po nadobudnutí účinnosti zákona doručované viaceré podnety k správnosti údajov zapísaných v registri, navrhuje sa upraviť aspoň základné princípy konania nasledujúceho po obdržaní týchto podnetov.