LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 10 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa má preukazovať verifikačným dokumentom. Návrh zákona ale bližšie neurčuje jeho náležitosti. Navrhujeme preto, aby jeho náležitosti upravilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom, na vydanie ktorého ho zákon splnomocní.

Odôvodnenie: Verifikačný dokument má byť kľúčovým dokumentom v celom procese, a preto je potrebné bližšie špecifikovať jeho obsah, aby bolo možné aspoň čiastočne dosiahnuť cieľ návrhu zákona.