LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 2 ods. 1 písm. d)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Dávame na zváženie, či okruh oprávnených osôb nerozšíriť aj o notárov.

Odôvodnenie: Väčšia konkurencia medzi oprávnenými osobami môže viesť k znižovaniu nákladov partnerov verejného sektora.