LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 2 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na dôležitosť účelného nakladania s prostriedkami verejného zdravotného poistenia žiadame pod definíciu partnera verejného sektora zaradiť aj fyzickú a právnickú osobu, ktorá sa uchádza o finančné prostriedky alebo o plnenie predmetom ktorého je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od zdravotných poisťovní. 

Odôvodnenie: Kauzy v zdravotníctve ukázali na nevyhnutnosť transparentného nakladania s prostriedkami verejného zdravotného poistenia, čo sa podľa nášho názoru týka nielen štátnej poisťovne, ale aj zvyšných dvoch poisťovní.