LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 2 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V záujme účinného boja so schránkovými firmami navrhujeme rozšíriť definíciu partnerov verejného sektora tak, aby ním bola aj fyzická a právnická osoba, ktorá sa uchádza o finančné prostriedky alebo o plnenie predmetom ktorého je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od (i) právnickej osoby s majoritnou majetkovou účasťou štátu, ako aj od (ii) právnickej osoby, voči ktorej má právnická osoba podľa bodu (i) postavenie ovládajúcej osoby, a od (iii) štátneho podniku.

Odôvodnenie: Účinný boj so schránkovými firmami si podľa nášho názoru vyžaduje pokrytie obchodovania aj takých subjektov, akými sú Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik či napríklad rôzne teplárenské spoločnosti.