LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: § 12
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
dávame na zváženie doplniť formuláciu možnosti uloženia pokuty aj pre partnera verejného sektora, ktorý si nesplní povinnosť podať návrh na zápis do registra