LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: §2 ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Nie je zrejmé za aké obdobie sa počíta suma 100 000€. Navrhujeme zvážiť presné vymedzenie - napr. kalendárny rok.
Ide o jednorázové nadobúdanie alebo v súhrne s iným majetkom?