LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Čl. I § 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K Čl. I § 3 
Odporúčame zabezpečiť prepojenie s ITMS2014+, Centrálnym registrom zmlúv a Centrálnym registrom prijímateľov štátnej pomoci. 
Odôvodnenie: lepšia kontrola a transparentnosť.