LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Čl. I §2, ods.1, písm. d)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K Čl. I §2, ods.1, písm. d)
Odporúčame upraviť postup v prípade, že oprávnená osoba, partner alebo konečný užívateľ sú totožné osoby, teda došlo by ku konfliktu záujmov.