LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K § 6a ods. 1 písm. a) bod 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Európska komisia predložila 5. júla 2016 do legislatívneho procesu návrh na zmenu tzv. štvrtej smernice o AML 2015/849/EÚ:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf
Predmetný návrh úpravy smernice predpokladá pri definícii KUV zníženie príslušného percentuálneho podielu z 25 percent na 10 percent pri určitých druhoch obchodných spoločností, ktoré sú špecifikované v danom návrhu. Aj z tohto pohľadu vyvstáva otázka, či by nebolo systematickejšie jednotne a v spolupráci s Ministerstvom vnútra vykonať transpozíciu tzv. štvrtej smernice aj s jej úpravami a zároveň zriadiť RPVS pre nakladanie s verejnými financiami.