LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K článku I., § 18 ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z návrhu zákona vyplýva, že register konečných užívateľov výhod bude od 1. januára 2017 zrušený. Z § 18 ods. 3 návrhu zákona však nevyplýva, či dôjde k migrácii údajov z registra konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora alebo Úrad pre verejné obstarávanie bude viesť po dobu dvoch mesiacov určitý prechodný register.
Zároveň nie je zrejmé, či registrový súd ex offo vymaže všetky subjekty z registra partnerov verejného sektora, ktoré nesplnili povinnosť podľa § 18 odseku 2 návrhu zákona (môže ísť o stovky konaní) alebo takýto zápis v registri zanikne zo zákona.