LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K Čl. I., § 12 ods. 5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Civilný sporový poriadok nestanovuje žiadne zásady pre ukladanie pokút a neupravuje ani prekluzívne lehoty pre začatie konania, tak ako to napr. upravuje zákon o verejnom obstarávaní v § 182.