LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K Čl. I., § 12 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Z predloženého návrhu zákona nie je zrejmé, čo je potrebné rozumieť pod pojmom „získal“. Za aké obdobie resp. počet zákaziek vo verejnom obstarávaní? Môže ísť napr. iba o jednu zákazku, kde PVS bude tvrdiť a aj preukáže dôkazmi, ktoré registrový súd nebude schopný vyvrátiť, že hospodárky prospech mal iba minimálny, napr. 1 euro (alebo bol dokonca stratový). Registrový súd by v tom prípade, už nemohol uložiť sankciu od 10000 do 1 mil., pretože hosp. prospech bolo možné zistiť. Navrhujem preto vypustiť „partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť“ a uviesť iba pokutu, pričom pri určovaní výšky pokuty by registrový súd mal povinnosť zohľadňoval aj výšku hospodárskeho prospechu, ktorý partner získal.