LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K Čl. I., § 12 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme formulovať ako „nepravdivé alebo neúplné údaje“. Údaje môžu byť pravdivé, ale nemusia byť úplné. Obdobne je formulovaný § 160 ods. 2 písm. c) alebo § 182 ods. 3 písm. b) ZVO. 
Podobne aj § 38a ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej, cit.:
„Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia uloží ...“.