LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: Čl. I, § 4 ods. 2 písm. d)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť o povinnosť uviesť aj úplný názov všetkých právnických osôb, v ktorých verejný funkcionár vykonáva funkciu verejného funkcionára.