LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K Čl. I., § 2 ods. 1 písm. c), bod 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v predmetnom ustanovení doplniť aj ďalšie zdroje finančných prostriedkov a to predovšetkým finančné prostriedky z fondov Európskej únie, prípadne z ďalších fondov ako napríklad Nórske fondy. 
Predmetné ustanovenie definuje partnera verejného sektora ako fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá sa uchádza o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Navrhovaná  úprava však nepokrýva situáciu, kedy sa konkrétny subjekt uchádza o výlučne finančné prostriedky napr. z fondov EÚ.  V praxi by mohlo ísť napríklad o verejné obstarávanie v rámci ktorého by zákazka bola financovaná výlučne z fondov EÚ, resp. spolufinancovaná z fondov EÚ a z iných zdrojov ako je štátny rozpočet alebo rozpočet obce resp. VÚC.