LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 16. Zásadná pripomienka k čl. I:, Otázka dôvernosti informácii a podkladov (§ 3, § 4 ods. 2, § 10 ods. 4) – v prípade ak by bol inštitút "oprávnenej osoby" v návrhu zákona ponechaný!
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje vzhľadom na citlivosť a potenciálnu dôvernú povahu informácii, ktoré "oprávnená osoba"  môže uviesť v tzv. "verifikačnom dokumente", je potrebné výslovne ustanoviť, ktorá časť bude verejne dostupná a ktorá nie, a určiť ich dôvernosť a nesprístupnenie.

Odôvodnenie: 
Je pochopiteľné, že údaje z registra budú v určenom rozsahu verejne prístupné. To by však nemalo znamenať, že celý verifikačný dokument bude voľne dostupný. Bude potrebné jednoznačne rozlíšiť, čo má povahu obchodného tajomstva, dôverných informácii, atď., ktoré musia ostať len v spise príslušnej registračnej autority (napr. informácie o riadiacej štruktúre spoločnosti).