LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 15. Zásadná pripomienka k čl. I., § 14:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ  navrhuje odstrániť celé toto ustanovenie.
´
Odôvodnenie: 
Návrh by mal príliš invazívny vplyv na zmluvné vzťahy a ich realizáciu. Preto by mala byť táto možnosť odstránená a potenciálne zmeny v registri konečných užívateľov výhod by mali pôsobiť len do budúcnosti (napr. prebiehajúce a nové súťaže). Ak nebude táto možnosť úplne odstránená, zmluvné následky je potrebné viazať až na konečné rozhodnutie vo veci rozhodnutia o pokute (viď § 32 ods. 6 č. 343/2015 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní).