LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 14. Zásadná pripomienka k §12 odsek 1, písmeno a)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje v uvedenom ustanovení alternatívne vykonať nasledovné zmeny:
1. Definovať pojem „hospodársky prospech“
2. Odkázať na legislatívu, ktorá obsahuje definíciu tohto pojmu
3. Vypustiť uvedený pojem a sankciu stanoviť v rozsahu pevnej sumy v eurách

Odôvodnenie:
Považujeme za neakceptovateľné, aby bolo možné ukladať peňažnú sankciu na základe nedefinovaného pojmu „hospodársky prospech“. Nakoľko tento pojem nie je v zákone definovaný vytvára sa tým možnosť rôzneho výkladu čo je hospodárskym prospechom z danej zmluvy (samotná hodnota zmluvy?, „zisk“ z danej zmluvy?). Takáto úprava vytvára priestor pre svojvôľu registrového súdu.