LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 13. Zásadná pripomienka k čl. I., § 12:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje znížiť pokuty. Adresátom pokuty by mala byť len dotknutá právnická osoba. Odstránením inštitútu oprávnenej osoby navrhujeme vypustiť aj ods.4.

Odôvodnenie: 
Treba si uvedomiť, že v medzinárodných korporáciách lokálny manažment nemusí mať vedomosť (dokonca ani prístup) k informáciám o vlastníckej štruktúre najvyššej materskej spoločnosti. Na tento prirodzený jav by nemala doplatiť ani dotknutá spoločnosť a už vôbec nie jej štatutárne orgány.