LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 11. Zásadná pripomienka k čl. I., § 10 ods. 7 a v spojitosti s tým aj k § 12 ods. 3:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje odstrániť povinnosť konečného užívateľa výhod a súvisiacu sankciu.

Odôvodnenie: 
Je absolútne neprimerané stanovovať povinnosti konečného užívateľa výhod pod hrozbou sankcie. Je potrebné si uvedomiť, že pôjde o osoby často v zahraničí bez znalosti slovenského jazyka resp. akéhokoľvek kontaktu so slovenským prostredím.