LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 9. Zásadná pripomienka k §10 – vloženie nového odseku 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje v prípade ak by nebola akceptovaná pripomienka k §10 odsek 2, v uvedenom ustanovení vložiť nový odsek 3, v ktorom sa ustanoví, že identifikácia konečného užívateľa výhod nie je potrebná, ak bol tento užívateľ identifikovaný v predchádzajúcich 6 mesiacoch.

Odôvodnenie:
RÚZ navrhuje vložiť do návrhu zákona nový odsek 3, v ktorom sa ustanoví, že identifikácia konečného užívateľa výhod nie je potrebná, ak bol tento užívateľ identifikovaný v predchádzajúcich troch mesiacoch. Môže totiž nastať prípad, a to hlavne pri väčších, celoštátne pôsobiacich spoločnostiach, že viaceré zmluvy  budú uzavreté v krátkom časovom období (napr. pri obnovovaní zmlúv na dodávku elektrickej energie, komunikačných služieb atď.) s viacerými štátnymi a samosprávnymi subjektmi budú považované za zmluvy vyvolávajúce následky podľa tohto zákona. Podľa navrhovaná znenia by uzavretie každej takejto zmluvy bolo dôvodom na samostatné overovanie konečného užívateľa výhod. Jediným praktickým dôsledkom takejto úpravy bude zahlcovanie registrového súdu  opakovanými identickými podaniami.