LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 8. Zásadná pripomienka k čl. I., § 10 odsek 2:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje vrátiť sa k predpokladu správnosti zapísaného stavu v kombinácii s povinnosťou oznamovať zmeny. To znamená odstrániť "verifikačné udalosti" ako ich nazýva dôvodová správa a tiež odstrániť inštitút oprávnenej osoby

Odôvodnenie: 
Návrh v tejto časti (frekvencia preverovania konečného užívateľa výhod) znamená neprimerané zvýšenie byrokratickej záťaže podnikateľov.