LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 7. Zásadná pripomienka k čl. I., § 9 odsek 1 a odsek 4:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje predĺžiť lehotu najmenej na 60 dní. 

Odôvodnenie: 
Návrhom stanovená lehota 30 dní je vo veľkých korporáciách problematická.