LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 6. Pripomienka §4 odsek 3, písmená e) a f)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V uvedených písmenách navrhujeme vypustiť číslo „1“ a nahradiť ho číslom „2“

Odôvodnenie:
Oprava chyby v písaní. Navrhujeme upraviť odkaz tak, aby sa odkazovalo na odsek 2.